top of page
  • Foto van schrijverelsockers

De Maretak - een vereniging voor mensen met chronische pijnVia het blogje dat ik schreef voor de website Patiënt empowerment, kwam ik in contact met de vereniging ‘De Maretak’ – een verenging die zich inzet voor mensen men chronische pijn.

Zij gaan vaak op zoek naar lotgenoten die hun verhaal willen delen en vonden mijn verhaal de moeite waard om te delen met hun leden.

Ik had wel al eens gehoord van deze organisatie en ik vind regelmatig interessante informatie op hun Facebookpagina. Maar ik was nog nooit gaan kijken naar hun website. Ik was bijgevolg aangenaam verrast toen ik las waarvoor deze organisatie zich allemaal engageert. Omdat ook ik vaak heb af te rekenen met pijn en net als zij op zoek ben naar manieren om hiermee om te gaan, vind ik het wel leuk om deze vereniging eens in de kijker te zetten en ook op mijn website wat meer informatie te geven. Op die manier bereiken we ongetwijfeld nog meer mensen, die hierdoor geholpen kunnen worden.

Eén op vier Belgen krijgt wel eens te maken met pijn die langer aanhoudt dan 6 maanden. Ongeveer 200.000 mensen in België leven voortdurend met chronische pijn. Chronische pijn is dan ook een afzonderlijke ziekte met zijn eigen specifieke problemen en zijn eigen verwikkelingen: toenemende fysieke, mentale en sociale problemen. Dit alles maakt dat leven met chronische pijn niet eenvoudig is. Veel pijnpatiënten krijgen te horen dat ze moeten “leren leven” met deze steeds aanwezige pijn. Hoe dat moet, wordt er vaak niet bij verteld. En net dat zorgt bij veel patiënten voor heel veel frustraties en stress, waardoor de pijn nog kan versterkt worden.

De vereniging richt zich tot mensen die chronische pijn ervaren en dit onafgezien van de aandoening of oorzaak die aan de basis ligt van deze pijnervaring. Uiteraard zijn ook de mensen die van nabij betrokken zijn in het leven van de pijnpatiënt van harte welkom bij de meeste van de door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Het is de doelstelling van de Maretak om de levenskwaliteit van mensen met chronische pijn te kunnen verbeteren. Een heel scala van activiteiten wordt dan ook aangeboden, waarbij ‘lotgenotencontact’ de rode draad vormt. Naast informatie verstrekken (via infosessies, nieuwsbrieven, sociale media kanalen, tijdschriften) zijn er de eigenlijke lotgenotencontactmomenten waar mensen ervaringen kunnen uitwisselen en steun vinden. Daarnaast zijn er de activiteiten die specifiek gericht zijn om mensen in beweging te houden, weliswaar op de maat van eigen kunnen en steeds ook rekening houdend met de mogelijke doch vaak voorkomende beperkingen.

De maretak is een typische plant in het Hageland (de geboorteplaats van de vereniging), heeft een geneeskrachtige uitstraling en heeft ook anderen nodig om naar het licht te groeien. De naamkeuze betekent met andere woorden veel. Want ook ik ben ervan overtuigd dat je anderen nodig hebt om te leren omgaan met de pijn en het vol te houden.


Maar wat doet de Maretak nu precies?


  • informeren

De Maretak organiseert meerdere activiteiten per jaar. Dit zijn zowel voordrachten waarop deskundigen inzake chronische pijnproblematiek gerichte onderwerpen toelichten, maar ook workshops rond pijn-thema’s komen aan bod. Deze activiteiten hebben als doel om zoveel mogelijk mensen met chronische pijn te bereiken en samen te brengen. Het aantal mensen die ze bereiken via deze bijeenkomsten blijft stijgen en de vraag naar informatie groeit. Dit toont de noodzaak van dergelijke verenigingen zeker aan.

Wanneer je lid wordt ontvang je tevens het driemaandelijks tijdschrift ‘het Maretakblad’, een tijdschrift boordevol nuttige informatie. Lezen hoe anderen omgaan met pijn en ongemakken kan leiden tot begrip, ontspanning en rust.

  • Contact met lotgenoten bevorderen

Mensen met chronische pijn kunnen veel steun halen uit de contacten met lotgenoten. Daarom organiseert de organisatie zeer regelmatig een moment waarop pijnpatiënten lotgenoten kunnen ontmoeten. Deze bijeenkomsten van lotgenotencontact vinden zowel plaats via fysieke ontmoetingen als online. Daarnaast is het ook mogelijk om met lotgenoten in contact te komen via hun besloten Facebook-groep. Op die manier kunnen er ervaringen gedeeld worden met mekaar. Samen zijn met lotgenoten en vrijuit kunnen spreken, is belangrijk om de pijn een plaats te geven en hiermee te leren omgaan. En neen, het is geen klaagmuur, maar wel een bron van inspiratie.

  • Bewegingsactiviteiten

Dansen & bewegen op maat


Het is wetenschappelijk bewezen dat bewegen uitermate belangrijk is voor het in stand houden of verbeteren van ieders levenskwaliteit. Dansen is voor velen een geliefkoosde ontspanning of passie. Daarom werd de ‘Danstuin’ opgericht. Leden van de Maretak kunnen onder begeleiding van een zeer gemotiveerde dansdocente deelnemen aan danssessies. In haar dansstudio ‘Danstuin’ wil zij heel graag datgene aanbieden wat nodig is voor mensen die met chronische pijn omgaan in hun leven, maar toch graag willen blijven bewegen door te kunnen dansen ‘op maat’.


Wandelen


Om tegemoet te komen aan de vraag van verschillende leden organiseert de Marektak ook regelmatig toegankelijke wandelingen die geschikt zijn voor mensen met chronische pijn. De betekenis van het woord ‘toegankelijk’ wordt ook effectief, aangezien hierbij ook rekening gehouden wordt met mensen die wat minder goed te been zijn of zelfs permanent rolstoelgebruiker zijn.


De vereniging wil zich niet enkel vastpinnen op het thema pijn. Daarom werd ook gekozen voor een ruime en niet-gelimiteerde aanpak:

  • Zoveel mogelijk informatie aanbieden over onderwerpen gerelateerd aan pijn

  • Belangenbehartiging

  • Lotgenotencontact

  • Bewegings- en ontspannende activiteiten

  • Samenwerking en contacten met andere pijnorganisaties

Want ook door het uitwisselen van ervaringen kunnen mensen met chronische pijn en diegene die dichtbij staan, anderen helpen en stimuleren.

De Maretak is momenteel vnl. actief in Oost- en West-Brabant. Maar mensen uit een andere regio kunnen er zeker ook terecht voor informatie en steun.


En wie weet? Misschien ontstaan er ook in andere provincies gelijkaardige initiatieven? Ik ben er alvast van overtuigd dat er zeker nood is aan meer van dergelijke initiatieven.

Wil je meer te weten komen over de Maretak: klik dan op deze link : https://www.demaretak.org/over-ons/wie-zijn-wij/wat-doen-wij/


26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page